KWARTALNIK STUDENTÓW MUZYKOLOGÓW UJ nr 19 (9/2013)


Róża Różańska
Technika parodii w Mszy Doctor Bonus Giovanniego Francesca Aneria

recenzja: dr hab. Aleksandra Patalas

Karolina Szarysz
Związki słowno-muzyczne w Litaniae in D Jacka Szczurowskiego

recenzja: dr hab. Aleksandra Patalas


ISSN 2080-3249        KONTAKT        Design © by agent