Opiekun naukowy:dr hab. Aleksandra PATALAS

dr Piotr WILK


dr hab. Aleksandra Patalas


Przebieg edukacji i pracy naukowej

 • od X 2000 - na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzykologii UJ, Zakładzie Muzyki Dawnej
 • II 1999 - uzyskała stopień doktora nauk o sztuce; Wydział Historyczny UJ
 • od X 1995 - na stanowisku asystenta w Katedrze Muzykologii UJ
 • I 1994-IX 1995 - na stanowisku starszego referenta technicznego w Katedrze Muzykologii UJ
 • X 1990-XII 1993 - doktorant na Wydziele Filozoficzno-Historycznym UJ
 • VI 1990 - uzyskała stopień magistra muzykologii; Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ
 • I 1988-IX 1990 - na stanowisku młodszego dokumentalisty w Katedrze Muzykologii UJ
 • X 1986-VI 1990 - studia w Katedrze Muzykologii UJ
 • X 1984-IX 1986 - studia w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • IX 1983-VI 1984 - nauczyciel fortepianu w Szkole Muzycznej I st. w Elblągu
 • VI 1983 - dyplom pianisty w Szkole Muzycznej II st. w Elblągu

Zainteresowania naukowe

Historia kultury muzycznej XVI-XVIII wieku;
Polsko-włoskie i polsko-niemieckie kontakty muzyczne;
Teoria muzyki XVII wieku
Rozprzestrzenianie się repertuaru muzycznego w środowisku klasztornym i kościelnym;
Katalogowanie nieznanych staropolskich źródeł muzycznych;
Wydania źródłowo-krytyczne dzieł twórców związanych z Polską

Inna działalność

- od 2004 - vice-przewodnicząca Komitetu Naukowo-Redakcyjnego serii źródłowej Musica Claromontana
- 2002 - współorganizator międzynarodowej konferencji muzykologicznej Early Music - Contexts and Ideas, Instytut Muzykologii UJ
- X 1998-IX 2002 - koordynator programu wymiany studentów SOCREATES/ERASMUS w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ
- od III 1990 - członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej

Wykaz publikacji

A. Książki i artykuły:

The Unknown Missa "Ave maris stella" by Asprilio Pacelli, w: "Musica Iagellonica" vol. 1, Kraków 1995, s. 23-50

Marco Scacchi's Characterisation of the Modes in his "Missa omnium tonorum" w: "Musica Iagellonica" vol. 2, 1996, s. 103-129

Enigmatyczna sztuka polifonii w: Mistrzowie Muzyki Późnego Renesansu - Dokonania i tradycje. Toruń 1995, s. 26-37.

"Boski" Orlando i Palestrina "princeps musicorum" w: "Wychowanie muzyczne w szkole" 1995 nr 2, s. 55-65

Missa parodia w twórczości Monteverdiego i Scacchiego w świetle teorii Angela Berardiego w: "Muzyka" 1998 nr 2, s. 47-64.

Recenzja książki Danuty Popinigis Muzyka Andrzeja Hakenbergera w: "Muzyka" 1998 nr 2, s. 153-158

Utwory concertato w twórczości Giovanniego Francesca Aneria w: "Affetti musicologici". Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, ed. Piotr Poźniak. Kraków 1999, s. 143-152.

Melodyka w twórczości Marcina Mielczewskiego. Przyczynek do problemu atrybucji utworów sygnowanych M.M. w: Marcin Mielczewski. Studia. ed. Zygmunt M. Szweykowski. Kraków 1999, s. 93-123

Catalogue of Early Music Prints from the Collections of the Former Preußische Staatsbibliothek in Berlin, Kept at the Jagiellonian Library in Cracow / Katalog starodruków muzycznych z XVI i XVII w. ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Kraków 1999, 490 s.

Rozdziały: Claudio Monteverdi: "Cruda Amarilli", "O Mirtillo", w: Historia muzyki w XVII wieku. I: Pierwsze zmiany. Tom I, red. Zygmunt M. Szweykowski. Kraków 2000, s. 77-84

Rozdziały: Giovanni Gabrieli "Domine exaudi", "In ecclesiis"; Gieronimo Giacobbi "Laudate pueri Dominum"; Lodovico Grossi da Viadana "Laudate pueri Dominum"; Virgilio Mazzocchi "Magnificat"; Giovanni Francesco Anerio "Ego quasi vitis"; Orazio Benevoli "Missa Maria prodigio celeste" (Gloria), "Missa Si Deus pro nobis quis contra nos" (Kyrie), w: Historia muzyki w XVII wieku. Tom II: Technika polichóralna, red. Zygmunt M. Szweykowski. Kraków 2000, s. 70-119

Rozdziały: Carlo Gesualdo di Venosa "Itene, o miei sospiri", Antonio Cifra "Non piango e non sospiro", Domenico Mazzocchi "Su da' monti", Tarquinio Merula "Canta Urania la parte acuta", Claudio Monteverdi "Dolcissimi legami", "Tempro la cetra", "Altri canti d'Amor", w: Historia muzyki w XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta M. Szweykowskiego. Muzyka We Włoszech. Tom III: Madrygał wielogłosowy, red. Zygmunt M. Szweykowski. Kraków 2001, Musica Iagellonica, s. 132-218

Ignacy Jan Paderewski "Dzieła wszystkie" pod red. Małgorzaty Perkowskiej-Waszek, tom 2: Utwory fortepianowe op. 10-12, 14-16. Współautorstwo tomu z Małgorzatą Perkowską-Waszek. Kraków 2002.

Palestrina w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej. Kraków 2002, PWM, s. 289-318 w tomie N-Pa.

Polonica w inwentarzach słowackich z lat 1581-1718. "Muzyka" 2002 nr 2

Madrigale spirituale w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej - kompozycje Asprilio Pacellego. "Muzyka" 2003 nr 4

Polichóralne msze G.F. Aneria. Technika parodii, w: "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Sectio L, Artes, vol. II. Lublin 2004

Między sacrum a profanum - pojęcie "aria" w pismach teoretycznych Marca Scacchiego, w: Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami. Red. Krystyna Turek i Bogumiła Mika, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, str. 11-19.

Music theory of Giovanni Maria Artusi in the polemical writings and in the music of Marco Scacchi, "Musica Iagellonica" vol. 4, Kraków 2007, str. 19-48

Muzykowanie w klasztorze. Kultura muzyczna na Jasnej Górze w I połowie XVIII wieku. "Muzyka w kulturze europejskiej", "Kamerton" 1 (50) 2006, str. 190-197

Compositions by Christoph Werner as the Source of Inspiration for Marco Scacchi, w: "Schütz-Jahrbuch" 2005

Theoretical Ideas of Marco Scacchi in the Context of Works by German Composers, w: "Musicology Today", 2006: Poland in Europe: Musical Sources - Repertoire - Style, Insitute of Musicology, University of Warsaw, str. 23-38

W poszukiwaniu formy krytyki. Cribrum musicum Marco Scacchiego i Censura Filipo Kesperlego, w: DonumNatalicum Studio Thaddaeo Przybylski Octogenario Dedicata, red. Zofia Fabiańska, Alicja Jarzębska, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2007, str. 273-293.

B. Wydania źródłowo-krytyczne:

Giovanni Francesco Anerio: Missa "Pulchra es", w serii: Sub Sole Sarmatiae, vol. 3. Kraków 1994

Giovanni Battista Luparini: In martirio crudele (wspólnie z Dariuszem Sokołowskim), Sub Sole Sarmatiae. vol. 8. Kraków 1995

Marco Scacchi: Laudate pueri; Sub Sole Sarmatiae, vol. 6. Kraków 1997

Tarquinio Merula: Satiro e Corisca (wspólnie z Anną i Zygmuntem Szweykowskimi), Sub Sole Sarmatiae, vol. 1. Kraków 1997

13 utworów: Vincenzo Bertolusi: Angelus Domini, Asprilio Pacelli: Media nocte, Tarquinio Merula: Nigra sum, Tarquinio Merula: Cantate iubilate, Vincenzo Scapitta: Regina caeli, Franciscus Lilius: Laudate Dominum in Sanctis eius, Marco Scacchi: Qui timet Dominum, Tarquinio Merula: Satiro e Corisca, Tarquinio Merula: Andianne a gli horti di Dameta, Marco Scacchi: Donna voi vi credete, Vincenzo Bertolusi: Ricercata primi toni, Giovanni Valentini: Canzon quarta, Tarquinio Merula: Canzon a 4 "La Monteverde", w: Anny i Zygmunta Szweykowskich Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów. Kraków 1997, s. 257-378.

Ignacy Jan Paderewski: Utwory fortepianowe z op. 10-16, w serii: I.J. Paderewski Opera omnia, red. Małgorzata Perkowska-Waszek, tom II, część I,II. Kraków 2002.

Eryk Brikner OSPPE: Vesperae pro toto anno, opracowanie i wstęp, Kraków 2005, PWM, 160 str., w serii "Muzyka Jasnogórska" / "Musica Claromontana", vol. II (w jęz. polskim i angielskim)

Eryk Brikner OSPPE: Completorium, Hymnus pro Festis Apostolorum, opracowanie i wstęp, Kraków 2006, PWM, 80 str., w serii "Muzyka Jasnogórska" / "Musica Claromontana", vol. V (w jęz. polskim i angielskim)

C. Artykuły w encyklopediach i leksykonach:

1. Polski Słownik Biograficzny: "Andrzej Siewiński", "Marco Scacchi", "Johannes Stobaeus"

2. Encyklopedia Muzyczna PWM: "Laurenti", "Domenico Massenzio", "Carlo Milanuzzi", "Francesco Milleville", "Aleksandr Mezenec", "Giacomo Moro da Viadana", "Giulio Cesare Martinengo", "Maciej Miśkiewicz", "Pomponio Nenna", "Marco Antonio Negri", "Giovanni Bernardino Nanino", "Giovanni Maria Nanino", "Alessandro Orologio", "Annibale Orgas", "Giovanni Pierluigi da Palestrina", "Asprilio Pacelli", "Francesco Passarini", "Andrzej Paszkiewicz", "Claudio Pari", Jacek Różycki, Marco Scacchi, S. Sances, V. Scapitta, A. Schadaeus, J.K. Schmidt, P. Siefert, A. Sorzewski, A. Staniczewski, Sz. Starowolski, J. Stobaeus, Stokrocki, Suriano, Szymonowicz, Christoph Werner

3. Die Musik in Geschichte und Gegenwart: "Andrzej Chyliński", "Antoine Gallot", Antoni Patart, "Jacek Różycki", "Marco Scacchi", Christoph Werner

D. Tłumaczenia:

Kia Hagdahl Muzycy polscy na dworze Gustawa Wazy "Muzyka" 1996 nr 1

Introduzione w: La critica del testo musicale, ed. Maria Caraci Vela, s 3-35, Libreria Musicale Italiana 1995; Kraków 2002.


[początek strony]

dr Piotr WILK

Piotr Wilk ukończył muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1995), tam również się doktoryzował (2001). Studia muzykologiczne pogłębiał w Royal Holloway University of London (1993), Uniwersytecie Ferraryjskim (1995), Uniwersytecie Rzymskim La sapienza (1997) i Uniwersytecie Bolońskim (1999). W roku 2002 był stypendystą American Academy in Rome, a w latach 2002-2004 stypendystą Uniwersytetu Padewskiego. Specjalizuje się w historii i teorii muzyki baroku ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej muzyki instrumentalnej XVII i XVIII wieku. Za pracę doktorską Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech, jej forma i technika otrzymał w 2001 roku nagrodę ZKP im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Należy do grona redaktorów naukowych Encyklopedii Muzycznej PWM.

Wykaz ważniejszych publikacji:

A. Książki:

Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech, "Musicologica Wratislaviensia" z. 2, Wrocław 2005

B. Artykuły:

Early music in Poland, "The Consort", XLIII, (1997)

Sonate over canzoni (1649) di Marco Uccellini: la prima raccolta di sonate a violino solo w: Marco Uccellini, red. M.C. Vela, M. Toffetti, Lucca 1999

Wielodźwięki w repertuarze skrzypcowym XVII wieku w: Affetti musicologici, red. P. Poźniak, Kraków 1999

Idiom skrzypcowy w utworach Marcina Mielczewskiego w: Marcin Mielczewski Studia, red. Z.M. Szweykowski, Kraków 1999

Carlo Ambrogio Lonati and Giuseppe Colombi: new attribution of solo sonatas from the Biblioteca Estense w: "Musica Iagellonica", III, Kraków 2004

Chordal Playing in the 17th-Century Violin Repertoire w: "Musica Iagellonica", III, Kraków, 2004

Wpływ Riemanna na postrzeganie sonaty barokowej w: Muzyka wobec tradycji. Idee, dzieło, recepcja, red. Sz. Paczkowski, Warszawa 2004

Sonaty "da chiesa" Aldebranda Subissatiego, skrzypka Jana Kazimierza, "Muzyka" LII (2007) nr 1 (2004)

O niektórych funkcjach "da chiesa" włoskich sonat i koncertów epoki baroku w: Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, red. A. Jarzębska, Z. Fabiańska, A. Sitarz, Kraków 2007

Recenzja: Renata Suchowiejko Henryk Wieniawski - kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku. W serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie, Seria B. Poznań 2005, "Muzyka", LII, 2007 Nr 1 (2004)

Ponad 100 haseł w Encyklopedii Muzycznej PWM, tom 5-10, Kraków 1997-2007 oraz 10 haseł w Die Musik in Geschichte und Gegenwart II. Personenteil , t. 8-11, 14, 16, 17, Kassel 2002-2007

C. Wydania krytyczne:

Marco Uccellini. Sonate over canzoni da farsi a violino solo e basso continuo opera quinta, Opera Omnia IV, Lucca 2002

Aldebrando Subissati Sonate per violino solo e basso continuo. Giovanni Francesco Anerio Antiphonae binis, ternis & quaternis vocibus cum basso ad organum, "Sub Sole Sarmatiae", z. 10, Kraków 2007

D. Artykuły w encyklopediach i leksykonach:

Ponad 100 haseł w Encyklopedii Muzycznej PWM, tom 5-10, Kraków 1997-2007 oraz 10 haseł w Die Musik in Geschichte und Gegenwart II. Personenteil , t. 8-11, 14, 16, 17, Kassel 2002-2007


[początek strony]

ISSN 2080-3249        KONTAKT        Design © by agent