"Kwartalnik Studentów Muzykologów Uniwersytetu Jagiellońskiego" jest pismem prezentującym dorobek naukowy studentów muzykologii. Kwartalnik, publikowany w wersji elektronicznej, tworzony jest przez studentów oraz absolwentów muzykologii, we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Muzykologów oraz Kołem Naukowym Edytorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pismo jest otwarte nie tylko dla prac autorów posiadających dorobek naukowy, ale także dla studentów rozpoczynających działalność w tymże zakresie.

Jest to pismo o profilu artystycznym, zawierające materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, w tym: etnomuzykologii, metodologii, teorii muzyki, historii muzyki dawnej oraz XIX i XX wieku, a także z problematyki estetycznej oraz dotyczącej recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po ich wcześniejszym zaopiniowaniu przez recenzenta (pracownika naukowego), co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym.

Nasze pismo skierowane jest do osób zaabsorbowanych muzyką, a zwłaszcza do studentów wszelakich dziedzin sztuki.

Agnieszka Kołtun

ISSN 2080-3249        KONTAKT        Design © by agent