Komitet redakcyjny:Justyna Stabryn
Sylwia Jakubczyk
Katarzyna Płaszczyńska
Agnieszka Kołtun
Rafał Kołtun

Adres:


ul. Westerplatte 10
31 - 033 Kraków

Poczta elektroniczna
ISSN 2080-3249        KONTAKT        Design © by agent