Godziny otwarcia Sekretariatu
Instytutu Muzykologii UJ podczas wakacji
 
16.07-31.07.2012 - 10.00-14.00
01.08-31.08.2012 - zamknięte
od 01.09.2012 - 10.00-14.00
 

   
Rekrutacja
Rok akademicki 2012/2013
 
   
Studia stacjonarne I stopnia
 

Studia licencjackie o charakterze zawodowym, pozwalające zdobyć praktyczną wiedzę w następujących dziedzinach: dziennikarstwo muzyczne, edytorstwo muzyczne, technologia informacyjna (IT) w muzykologii.

 
https://www.erk.uj.edu.pl/studia/1391/1/s  
   
Studia stacjonarne II stopnia
 

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do wejścia na rynek pracy jako: redaktor wydawnictw muzycznych o profilu naukowym lub popularyzatorskim, nauczyciel, archiwista, bibliotekarz, muzealnik, animator kultury. Może też wykorzystać swoją wiedzę w działalności związanej z organizacją życia muzycznego, jako kierownik programowy i wykonawczy wydarzeń artystycznych, redaktor programów radiowych i telewizyjnych, a także publicysta i krytyk muzyczny.

 

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/1400/1/s

 
   
"Dziennik Polski", 4.02.2012, UCZELNIE. Absolwenci filologii czeskiej i szwedzkiej oraz muzykologii nie mają problemów z pracą (Anna Kolet-Iciek)  
 

Studia stacjonarne I stopnia  
Wykaz modułów kierunkowych w roku akademickim 2012/2013  
   
Studia Uzupełniające Magisterskie (SUM)  
Wykaz modułów kierunkowych w roku akademickim 2012/2013  
   
Przeczytaj informację o Instytutcie Muzykologii (pdf).  
 
   

   

24. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej

Kraków, 26 maja - 3 czerwca 2012

Wydarzenia w Instytucie Muzykologii UJ
Pałac Pusłowskich, Sala Kameralna, ul. Westerplatte 10

  • WTOREK 29 MAJA, Sala Kameralna, godz. 13.00

PROMOCJA KSIĄŻKI PROF. L'UBOMIRA CHALUPKI
Slovenská Hudobná Avantgarda, Bratysława 2011
CRACOW DUO

  • ŚRODA 30 MAJA, Sala Kameralna, godz. 18.00

KONCERT PRAWYKONAŃ
Olga Rusin - sopran, Weronika Krówka - fortepian
Oriana Masternak - skrzypce, Katarzyna Szklarz - skrzypce
Wojciech Kamionka - waltornia
CRACOW DUO

  • CZWARTEK 31 MAJA, Sala Kameralna, godz. 12.00

PROMOCJA KSIĄŻKI MARII EWY SOŁTYS
Twórczość Mieczysława i Adama Sołtysów w kontekście muzyki polskiej i europejskiej, Lublin 2012
AKADEMICKI CHÓR ORGANUM
Bogusław Grzybek - dyrygent

Organizator:
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Związek Kompozytorów Polskich
Dyrektor festiwalu: Jerzy Stankiewicz
Strona Festiwalu i pełny program »»»

 
   

   

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

"OPERA WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI.
INSPIRACJE - KIERUNKI - POGRANICZA"

22 maja 2012, Instytut Muzykologii UJ (Sala Kameralna)

Program (plakat - pdf)

 


 
Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akad. 2011/2012
 

Harmonogram_2011_2012_sem_letni_kursy.pdf
Harmonogram_2011_2012_sem_letni_tabela.pdf

  Uprzejmie prosimy o śledzenie na bieżąco ew. zmian dokonywanych w harmonogramie.
  Wykaz kursów 2011/2012
   

   
 

Nagroda Honorowa Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydziału Historycznego UJ im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego dla dr Anny G. Piotrowskiej za książkę
Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII do początku XX wieku (Musica Iagellonica, 2011)
Wiadomości UJ »»»
Aktualności UJ »»» Fotoreportaż
Kronika filmowa UJ »»» Videoreportaż


 
Konferencja
STO LAT MUZYKOLOGII POLSKIEJ
Historia - Teraźniejszość - Perspektywy

23-25 listopada 2011 r.

PROGRAM [wersja pdf ]
  Aktualności UJ »»» Fotoreportaż
  Kronika filmowa UJ »»» Videoreportaż
  Galeria zdjęć (fot. Anna Wojnar) »»» Jubileusz Muzykologii 2011
   

Koncert Uniwersytecki z okazji 100-lecia Instytutu Muzykologii UJ
23 XI 2011, godz. 19.30
Aula Collegium Novum

   
Wystawa
Zdzisław Jachimecki (1882-1953) twórca muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim
  24 XI - 7 XII 2011 r. , Biblioteka Jagiellońska
  Otwarcie wystawy: 24 XI 2011, godz. 12.00
   
Wieczór pieśni krakowskich muzykologów z okazji 100-lecia Instytutu Muzykologii UJ
24 XI 2011, godz. 19.00
Instytut Muzykologii UJ, Sala Kameralna
   
Zjazd Absolwentów Muzykologii Krakowskiej
24 czerwca 2011
Galerie zdjęć (fot. Anna Wojnar)
 
 
 
Odsłonięcie Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego przed Pałacem Pusłowskich
24 czerwca 2011 roku
 
Z CHOPINEM I PADEREWSKIM U SIEBIE... Spotkanie naukowe w Pałacu Pusłowskich
4 marca 2011 roku
 

Lektoraty - rejestracja
http://www.jcj.uj.edu.pl/usos/studia-stacjonarne
Kursy w języku obcym

W roku akad. 2011/2012 na Wydziale Historycznym UJ odbywać się będą następujące kursy w języku obcym.

  1. WH.IH.UD.III.2.2: Nineteenth-Century Central Europe: A Cultural History, dr Tomasz Pudłocki, (II semestr, poniedziałki 9:45-11:15, ul. św. Anny 6, sala nr 10)
  2. WH.IH.UD.III.2.3: Foreign Policy of the Soviet Union: History of an Expansion, prof.dr hab. Andrzej Nowak (II semestr, środy 13:15-14:45, aula Tischnera (116), Collegium Witkowskiego)
  3. WH.IH.UD.III.2.4: Polish-Lithuanian Commonwealth in the Early Modern Period, dr hab. Jakub Basista (II semestr)
  4. WH.IEiAK_0_354 Etnography  and  Culture  of Contemporary West Africa: Example  of  Ghana, dr Anna Niedźwiedź (II semestr, środy 14:30-16:00, ul. św. Anny 6, sala nr 19)
  5. WH.IHS._0269: History  of  20th century  design, dr  hab. Andrzej Szczerski (II semestr)
  6. WH.KJ64:  Wykład  w  j.  obcym,  dr  Link-Lenczowski  (II semestr)
 

Informacje dla dyplomantów

Informacje dla osób przystępujących do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej.


• Komunikat dla studentów I roku studiów II stopnia
 
ZAŁĄCZNIK - tabela 1 zawiera syntetyczne zestawienie wszystkich kursów realizowanych na studiach magisterskich; tabela 2 i 3 zawiera szczegółową listę "konwersatoriów specjalistycznych" oraz listę "kursów fakultatywnych" (co roku w ofercie dydaktycznej znajduje się kilka z nich).

• Komunikat dla studentów I roku

Zał. 1. Studia stacjonarne I stopnia_Nowy Program - tabela 1 zawiera syntetyczne zestawienie wszystkich kursów realizowanych na studiach licencjackich; tabela 2 i 3 zawiera szczegółową listę kursów tworzących "profile zawodowe" oraz listę "kursów fakultatywnych" (co roku w ofercie dydaktycznej znajduje się kilka z nich)

Zał. 2. Studia stacjonarne I stopnia_Rozkład Zajęć - tabele 1-3 przedstawiają rozkład kursów na poszczególnych latach wraz z oznaczeniem sposobu ich zaliczenia - Egzamin (E) lub Zaliczenie (Z) oraz punktacją ECTS i liczbą godzin

Zał. 3. Studia stacjonarne I stopnia_Pierwszy Rok - tabela 1 oraz "uwagi dodatkowe" zawierają szczegółowe informacje dotyczące realizacji pierwszego roku studiów oraz zapisów w systemie USOS. Studenci I roku powinni wpisać się na wszystkie kursy wymienione w tabeli 1.


Przeczytaj informację o Instytutcie Muzykologii (pdf).
 


 


Jak słuchać muzyki z domu?
Więcej informacji na stronie Biblioteki »
Biuro Karier UJ

© 2006-2012 Instytut Muzykologii UJ, ostatnia aktualizacja 2012-07-24 | e-mail