Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rocznik 2008
 
 
  Okładka
  Strona tytułowa
  Strona redakcyjna
  Spis treści
  Od Redakcji
Anna Bywalec-Fojcik Śpiew ozdobny w monodiach Johannesa Hieronimusa Kapspergera z Libro primo di mottetti passeggiati... (Rzym 1612)
Maciej Jochymczyk Uwagi na marginesie wydania Requiem Damiana Stachowicza pod red. Tadeusza Maciejewskiego

Katarzyna Korpanty

Jan Sebastian Bach i retoryka. Analiza muzyczno-retoryczna kantaty Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV 159
Katarzyna Korpanty Teksty religijnych kantat Jana Sebastiana Bacha i źródła ich inspiracji. Religijna poezja kantatowa Picandra
Anna Brejta Transkrypcje w twórczości Jana Sebastiana Bacha na przykładzie koncertów BWV 593, BWV 978, BWV 1065
Anna Sieczka Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa
Magdalena Gaisek Postawa estetyczno-artystyczna Tadeusza Machla wobec tradycji i idei awangardy
Urszula Mieszkieło Próba wykorzystania ogólnej teorii systemów do analizy muzyki filmowej
   
strona główna

© by Musica Iagellonica & Instytut Muzykologii UJ, Kraków, Poland 2008-2013