Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rocznik 2013
 
 
  Okładka
  Strona tytułowa
  Strona redakcyjna
  Spis treści
Marek Bebak Zastosowanie metody graficzno-porównawczej w badaniach muzykologicznych na przykładzie warsztatu skryptorskiego Macieja Arnulfa Miskiewicza
Barbara Wróbel Vesperae de Sanctis J. Staromieyskiego – charakterystyka dzieła
Karolina Szarysz Litaniae in D Jacka Szczurowskiego
Natalia Szyndlarewicz Miniatura fortepianowa Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego jako przykład twórczości należącej do XIX-wiecznego nurtu salonowego
Michał Lewicki Wydawnictwa nutowe krakowskiej oficyny Juliusza Wildta
Małgorzata Jabłońska Cykl fortepianowy Goyescas Enrique Granadosa w kontekście idei correspondance des arts i muzyki narodowej
Michał Piekoszewski Radiowe recitale I. J. Paderewskiego z 1938 i 1939 roku utrwalone na płytach w kontekście innych radiowych koncertów pianisty
strona główna

© by Musica Iagellonica & Instytut Muzykologii UJ, Kraków, Poland 2008-2013