www.muzykologia.uj.edu.pl

Koło Naukowe Studentów Muzykologii

Struktura:

I - Sekcja muzyki dawnej

II - Sekcja muzyki okresu klasycyzmu i romantyzmu

III - Sekcja muzyki XX i XXI wieku

IV - Sekcja etnomuzykologii i muzyki popularnej

Skład Zarządu:

Opiekun Koła: dr Bożena Lewandowska

Koło naukowe zaprasza wszystkich zainteresowanych muzyką, a także kandydatów na muzykologię, na spotkania naukowo-towarzyskie.

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOŁA NAUKOWEGO MUZYKOLOGÓW
ZA LATA 2005/2006-2009/2010

Działalność w roku akademickim 2009/2010

 1. 9 listopada 2009 - otwarcie portalu www.PolskaMuza.eu, z którym studenci muzykologii zawiązali stałą współpracę.
 2. 9-15 listopada 2009 - udział członków koła w V Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie - praca w Gazetce Festiwalowej
 3. 21 stycznia 2010 - spotkanie z Kołem Komparatystów UJ - "Pieśni Schuberta - literatura a muzyka"
 4. 25 lutego - 1 marca 2010 - wyjazd studentów do Warszawy na III Międzynarodowy Kongres Chopinowski (wolontariat)
 5. 5-8 maja 2010 - wyjazd studentów na II Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii
 6. 21-23 maja 2010 - udział w organizacji I Studenckiego Festiwalu Muzyki Bluesowej
 7. 1 czerwca 2010 - udział w organizacji sesji naukowej "Muzyka a język"
 8. Organizowanie spotkań sekcyjnych oraz "Wieczorków operowych", podczas których studenci wspólnie oglądali opery i słuchali muzyki
 9. Maj 2010 - udział w organizacji Festiwalu Muzyki

Działalność w roku akademickim 2007/2008

 1. 23 marca 2007 - koncert z okazji 70. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego w Sali Koncertowej Instytutu Muzykologii
 2. 19-26 sierpnia 2007 - wyjazd na Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu; uczestnictwo w chórze Festiwalowym oraz warsztatach chorału gregoriańskiego
 3. 4 - 11 listopada 2007 - udział członków Koła Naukowego w redakcji Gazety Festiwalowej wydawanej w ramach III Festiwalu Muzyki Polskiej
 4. 10-15 listopada 2007 - wyjazd do Paryża; udział w projekcie badawczym "Śladami Fryderyka Chopina w Paryżu" oraz udział w 2. Polsko-francuskim Sympozjum Młodych Muzykologów w Paryżu
 5. 6 - 8 grudnia 2007 - wyjazd na VII Międzynarodową Konferencję Chopinologiczną organizowaną przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
 6. wyjazd na operę "Król Roger" do Wrocławia
 7. 16-20 kwietnia 2008 - udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów w Krakowie
 8. 1-6 maja 2008 - wyjazd studentów na festiwal "Gaude Mater" w Częstochowie, udział w konferencji i koncertach
 9. 14 - 17 maja 2008 - udział w organizacji I Polsko - Włoskiego Sympozjum Młodych Muzykologów
 10. "herbatka z muzykologiem" - gość specjalny Piotr Poźniak - spotkanie, które ma być początkiem cyklu spotkań organizowanych przez Koło Naukowe
 11. Organizowane były też spotkania członków koła poświęcone bieżącej tematyce kursów historycznych - wspólne oglądanie oper i słuchanie muzyki
 12. Ukazał się pierwszy numer Gazety Studenckiej- "Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ"
 13. członkowie koła naukowego, jak co roku, brali udział w organizacji majowego Festiwalu Nauki

Od stycznia 2008 członkowie Koła Naukowego Muzykologów współpracują ze Stowarzyszeniem Media Tempora

Działalność w roku akademickim 2006/2007

 1. 6/7 Październik 2006 - wyjazd do opery wrocławskiej na tetralogię R. Wagnera - studenci uczestniczyli w dwóch spektaklach: "Złoto Renu" i "Walkiria"
 2. 30 listopada - 2 grudnia 2006 - wyjazd na VI Międzynarodową Konferencję Chopinologiczną organizowaną przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie. Konferencja odbywała się pod hasłem: Chopin w Paryżu. Lata trzydzieste
 3. Styczeń 2007 - spotkanie studentów z Jakubem Ciupińskim - studentem Julliard School of Music. Temat spotkania: Wykorzystanie programów komputerowych w muzyce elektronicznej. Pojęcie loop'ów
 4. 16 Marca 2007 - Dzień Romana Palestra. Wykład połączony z wystawą i koncertem poświęconym pamięci kompozytora - Romana Palestra - w 100 rocznicę urodzin. Gościem będzie prof. Zofia Helman z Uniwersytetu Warszawskiego
 5. 28 Marca 2007 - spotkanie z dr Didier van Moere i Teresą Chylińską z okazji 70 rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego.
 6. 22 - 24 marca 2007 - wyjazd na IV Forum Muzykoterapeutów organizowane przez Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.
 7. 4  maja 2007- jednodniowy wyjazd do Częstochowy na Jasną Górę na sympozjum dotyczące muzykaliów Jasnogórskich

Działalność w roku akademickim 2005/2006

 1. październik 2005 - wyjazd do Warszawy na XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - udział studentów w przesłuchaniach pierwszego etapu konkursu
 2. 1-3 grudnia 2005 - wyjazd na V Międzynarodową Konferencję Chopinologiczną organizowaną przez NIFC pod tytułem Źródła twórczości Fryderyka Chopina. Inspiracje, konteksty, środowiska artystyczne
 3. 7-10 kwietnia 2006 - organizacja konferencji Huculszczyzna - jej kultura i badacze, w ramach Festiwalu Kultury Huculskiej "Za głosem trembity"
 4. 20-24 kwietnia 2006 - wizyta studentów z Sorbony w ramach Polsko-francuskiego Sympozjum Młodych Muzykologów, sympozjum studentów z Francji i Krakowa połączone było z koncertami gości z Sorbony
 5. 20 maja 2006 - koncert studentów muzykologii w willi K. Szymanowskiego Atma. W programie: Szymanowski, Chopin, Debussy. Koncert połączony był z czytaniem fragmentów z pism muzycznych K. Szymanowskiego
 6. Koło Naukowe uzyskało od władz Filharmonii Krakowskiej pozwolenie na uczestnictwo studentów muzykologii w próbach generalnych do symfonicznych koncertów abonamentowych

© 2006-2012 Instytut Muzykologii UJ, ostatnia aktualizacja 2012-07-01 | e-mail