www.muzykologia.uj.edu.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2012/2013

 

Studia stacjonarne I stopnia (2012/2013)

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/1391/1/s

Studia licencjackie o charakterze zawodowym, pozwalające zdobyć praktyczną wiedzę w następujących dziedzinach: dziennikarstwo muzyczne, edytorstwo muzyczne, technologia informacyjna (IT) w muzykologii.


 

Studia stacjonarne II stopnia (2012/2013)

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/1400/1/s

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do wejścia na rynek pracy jako: redaktor wydawnictw muzycznych o profilu naukowym lub popularyzatorskim, nauczyciel, archiwista, bibliotekarz, muzealnik, animator kultury. Może też wykorzystać swoją wiedzę w działalności związanej z organizacją życia muzycznego, jako kierownik programowy i wykonawczy wydarzeń artystycznych, redaktor programów radiowych i telewizyjnych, a także publicysta i krytyk muzyczny.

"Dziennik Polski", 4.02.2012, UCZELNIE. Absolwenci filologii czeskiej i szwedzkiej oraz muzykologii nie mają problemów z pracą (Anna Kolet-Iciek)

Czytaj pełny artykuł » » »


© 2006-2012 Instytut Muzykologii UJ, ostatnia aktualizacja 2012-07-05 | e-mail