www.muzykologia.uj.edu.pl

Studia stacjonarne I stopnia

Wykaz modułów kierunkowych w roku akademickim 2012/2013

Instytut Muzykologii UJ


Nr Nazwa kursu
sylabusy
M 114
Analiza muzyczna I
M 115 Analiza muzyczna II
F 559 Czytanie partytur
F 553 Ćwiczenia terenowe (etnomuzykologia)
F 551 Dzieje operetki i musicalu
D 330-332 Dziennikarstwo muzyczne
E 333-335 Edytorstwo muzyczne
H 226 Estetyka muzyczna
M 116 Etnomuzykologia I
0100 = 151 Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
0110 = 152 Historia filozofii nowożytnej i nowoczesnej
H 220 Historia muzyki Średniowiecza
H 221 Historia muzyki Renesansu
H 222 Historia muzyki Baroku
H 223 Historia muzyki Klasycyzmu
H 224 Historia muzyki Romantyzmu
H 225 Historia muzyki XX wieku
H 227 = 120 Historia notacji muzycznej
F 558 = 807 Historia praktyki wykonawczej
M 113 Kontrapunkt
F 557 Liturgika
F 552 Muzyka filmowa
F 556 Muzyka polska XIX-XXI wieku
F 550 Muzyka popularna - od bluesa do techno
F 555 Muzyka staropolska
M 001-003 Podstawy analizy muzycznej
(Zasady muzyki + Formy muzyczne + Harmonia 1)
F 560 = 426 Realizacja basso continuo
211 Seminarium licencjackie 1 (muzyka dawna)
221 Seminarium licencjackie 2 (muzyka nowsza)
T 336-338 Technologia informacyjna w muzykologii
WM 1 Wykład monograficzny 1
WM 2 Wykład monograficzny 2
WM 3 Wykład monograficzny 3


© 2006-2012 Instytut Muzykologii UJ, ostatnia aktualizacja 2012-07-24 | e-mail