Instytut Muzykologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Westerplatte 10, 31-033 Kraków,
tel. (012) 663-16-70, fax. (012) 663-16-71
e-mail: muzykologia@uj.edu.pl
Witamy | Instytut | Studia | Wydarzenia | Biblioteka | Musica Iagellonica | Inne strony | Strona główna UJ